Zefektivnění činnosti řidiče


Zkontaktujte se s námi již dnes pro získání dalších informací nebo objednání dema!

Řešení PIXAM Transport pro kontrolu plnění denního plánu řidičů, kontrolu nad vykazovanými trasami a ujetými kilometry a převedení papírové agendy do elektronické podoby, díky kterému dále ušetříte Vaše dopravní náklady. Je určeno pro:

 • výrobní či obchodní firmy s vlastní distribucí realizovanou vlastním nebo najímaným autoparkem
 • dopravní firmy s vlastním nebo najímaným vozovým parkem
 • balíkové a expresní služby

 

Řešení PIXAM Transport sestává ze dvou částí, které spolu navzájem komunikují v online režimu.

 

Kontrola plnění plánu distribuce

 

Tato část slouží ke zvýšení kontroly nad vykazovanými kilometry a též plněním tras v online režimu, hlavním efektem nasazení je zejména:

 • možnost velmi přesně srovnat plánované a skutečně ujeté kilometry bez nutnosti existence předem přesně vypočtených tras, a to díky unikátní technologii PIXAM
 • kontrola plnění trasy v reálném čase se zobrazením na mapě s upozorněním na odchylky či předpoklad opožděného příjezdu na zastávku
 • plánované a skutečně ujeté trasy mohou být kontrolovány kdykoli zpětně
 • budete mít k dispozici statistické výstupy pro ještě lepší informovanost o výkonu jednotlivých řidičů

 

Mobilní aplikace pro řidiče

 

Jedná se o aplikaci umístěnou na smartphonech nebo tabletech, díky které mají řidiči neustálý kontakt s dispečinkem a mohou zejména:

 • sledovat změny ve stávajícím plánu činnosti
 • díky provázanosti s navigací v přístroji dále snížit Vaše náklady a Vy nejste omezeni výběrem konkrétního řidiče pro danou trasu a můžete ještě lépe využít Vašich možností plánování
 • předávat na dispečink informace o stavu plnění zakázek
 • na místě u zákazníka upravovat předem nahrané či vytvářet zcela nové doklady
 • vybírat hotovost a tisknout doklady na místě
 • sbírat další informace dle Vašeho konkrétního požadavku

 

Veškeré řidičem zpracované doklady jsou automaticky nahrány do Vašeho firemního systému a díky tomu nejen šetříte náklady, ale též výrazně snižujete riziko vzniku chyb.

 

Podívejte se na podrobnější popis kontrolní dispečerské a mobilní části pro řidiče.

 

Objednejte si demo již dnes a pište na office(at)ganymed.cz!