Servisní organizace


Zkontaktujte se s námi již dnes pro získání dalších informací nebo objednání dema!

Organizace činnosti servisní firmy je extrémně náročná. Podmínky se neustále mění. Nové zakázky v průběhu dne přibývají a předchozí se ne vždy podaří vyřídit v naplánovaném čase. To vše má vliv na kvalitu služeb a spokojenost zákazníků. PIXAM Service Vám pomůže nalézt optimální řešení pracující v reálném čase.

 

PIXAM Service Vám bude sloužit v případech, ať už obsluhujete své klienty vlastním servisním týmem, či smluvními partnery. Jeho cílem je zlepšit Vaši informovanost o aktuálním plění zakázek a snížit Vaše náklady na servisní zásahy i na práci dispečinku.

 

Řešení PIXAM sestává ze dvou částí, které mohou pracovat nezávisle na sobě a Vy se můžete rozhodnout jen pro některou z nich.

 

Kontrola plnění servisního plánu v reálném čase

 

Umožňuje sledovat stav plnění všech naplánovaných zakázek, jejich odchylky od plánu a pomáhá Vám kontrolovat Vaše náklady spojené s pohybem pracovníků v terénu. Protože Vám poskytuje veškeré informace v reálném čase včetně předpokládaného času ukončení zakázky nebo upřesnění příjezdu na další, můžete lépe a rychleji reagovat na měnící se podmínky, jako jsou zpoždění nebo zařazení nové zakázky do již stávajícího plánu.

 

Mobilní řešení pro servisní techniky

 

Jedná se o aplikaci umístěnou na smartphonech nebo tabletech, díky které mají pracovníci neustálý kontakt s dispečinkem a mohou zejména:

  • sledovat změny ve stávajícím plánu činnosti
  • zaznamenávat informace o prováděné činnosti
  • předávat na dispečerskou část informace o rozpracovanosti zakázek nebo změnách, týkajících se doby jejího plnění
  • mít přehled o historii zásahů vč. dodávek náhradních dílů či nároku na servis v rámci záruky

 

Podívejte se na bližší informace řešení pro efektivnější plánování a kontrolu servisu.

 

Připravili jsme pro Vás i demo prezentaci ekonomické varianty kontroly plnění servisních zakázek.

 

Objednejte si demo již dnes a pište na office(at)ganymed.cz!