Plánování tras rozvozu
Zkontaktujte se s námi již dnes pro získání dalších informací nebo objednání dema!

 

Na základě vstupních údajů jako jsou parametry Vašeho nebo Vámi najímaného vozového parku, informace o převáženém zboží z hlediska jeho hmotnosti a objemu, stejně jako veškeré podmínky spojené s dodávkami (závozová okna apod.) naplánují naše řešení jaké vozy mají být naloženy, kdy vyexpedovány a jaké trasy pojedou. Námi dodavané produkty jsou již téměř 20 let nejprodávanějšími řešeními v této oblasti na trhu USA. Jejich úspěšnost je založena především na:

  • vysoké výpočtové rychlosti, která umožňuje provést plánování v řádu desítek sekund, to je klíčové při plánování tzv. na poslední chvíli nebo pro vytváření možných scénářú nakládky
  • klíčovém dodržení závozových oken při zahrnutí všech omezujících podmínek jako vjezd do center měst, požadavek na speciální vybavení vozu apod.
  • vynikajícím uživatelském prostředí a intuitivním ovládání pro každého dispečera

Jaké jsou další funkcionality kromě výše uvedeného?

  • součástí trasy může být kromě rozvozu též svoz zboží nebo obalů
  • umí pooling i crossdocking
  • speditérům (a nejen jim) nabídne plán ve vztahu k nákladové struktuře jeho subdodavatelů

Podívejte se na prezentaci řešení pro plánování nakládky a dopravy.

 

Nechte Vašemu dispečerovi pouze kontrolní funkci a podívejte se na demo již dnes!

 

 

Objednejte si demo již dnes a pište na office(at)ganymed.cz!