Prodejní týmyZkontaktujte se s námi již dnes pro získání dalších informací nebo objednání dema!

 

Plánování návštěv obchodních zástupců či jejich optimalizace jsou stále důležitější. Náklady na obchodníky rostou a stejně tak vzrůstá i tlak na jejich snižování. I proto je stále větší efektivita práce obchodního zástupce a optimalizace jeho návštěv tak podstatná.

  • Plánování pomocí profesionálního nástroje zajistí, aby Váš obchodník byl ve správný čas u správných zákazníků
  • Data ukazují, že díky správnému plánu provede obchodník v průměru o 14% více návštěv za stejnou délku pracovní doby
  • Současně s tím dojde ke snížení ujetých kilometrů v průměru o 12%

 

Špičkový plánovací a optimalizační systém zajistí splnění všech podmínek spojených s návštěvami:

  • Frekvenci návštěv dle kategorie zákazníka
  • Délku trvání návštěvy odlišnou dle zákazníků
  • Časová okna, ve kterých může k návštěvě dojít
  • Pracovní dobu obchodního zástupce
  • A jiné podmínky, např. ve kterých dnech v týdnu má být zákazník navštíven apod.

 

Prohlédněte si demo prezentaci týkající se plánování návštěv.

 

Nebo se podívejte na to, jakým způsobem lze kontrolovat dodržování takto sestaveného plánu a též na další řešení pro obchodní zástupce.

 

Objednejte si demo již dnes a pište na office(at)ganymed.cz!